Jätevuoren huipulta

Vuosi täynnä (bio-)energiaa

 

Envorin vuosi on ollut tapahtumarikas. Pääsimme heti vuoden alussa melkoiseen myllytykseen MOT-ohjelman puitteissa. Tämä käynnisti myös mittavat viranomaisselvitykset ohjelmassa esitettyjen syytösten johdosta. Nämä selvitykset ovat osiltaan käsitelty ja niiltä osin olemme saaneet puhtaat paperit. Olemme myös saavuttaneet itse jo aiemmin asettamamme tavoitteet mm. jätevesikuormituksen vähentämisestä Forssan Kaupungin jätevedenpuhdistamolle, kun typenpoistoon toteuttamamme investoinnit on onnistuneesti ajettu tuotantokäyttöön. Käyttöönottamamme ja kehittämämme teknologia on globaalissakin mittakaavassa uutta ja tarjoaa meille tulevaisuudessa mahdollisuuden myös teknologian myyntiin, mihin liittyen olemmekin hakeneet sille patenttisuojausta. Osa tutkimuksista on edelleen kesken ja niiden käsittely jatkuu tulevan vuoden aikana.

Tässä kohtaa haluan esittää, näin julkisestikin tämän blogikirjoituksen kautta, kiitokseni henkilökunnallemme siitä suuresta työstä ja jaksamisesta, mitä he ovat osoittaneet kuluvan vuoden aikana. Meillä on Envorissa hieno henkilöstö, joka uskoo meidän tekemiseen ja hyvällä yhteishengellä puurtaa mahdollisimman hyvin asiakkaitamme palvellaksemme kun viemme toimintaamme eteenpäin. Risto Siilasmaa on juuri julkaissut Nokian periaatteista LOL-sloganin ja ilokseni minun on todettava, että meillä osataan nauraa ja välillä todella äänekkäästikin. Toivon, että tämä hyvä Envorin henki välittyy myös asiakkaillemme asti, nyt ja tulevaisuudessa. Henkilöstö- ja asiakaskyselymme mukaan olemme myös näissä asioissa onnistuneet. Molemmissa kyselyissä olemme edelleen pystyneet parantamaan palautteen perusteella saamiamme arvosanoja, vaikka ne lähtökohtaisestikin ovat jo olleet hyviä.

Meillä Envorissa on jo pitkään panostettu tekemisessämme sekä laatu- että ympäristöasioiden huomioimiseen kaikessa toiminnassamme. Olimme ensimmäisiä ympäristöalanyrityksiä, joka sertifioi sekä laatu- että ympäristöjärjestelmän käyttöön, käsittäen kaiken toimintamme. Marraskuussa voitiin todeta että olemme onnistuneet tekemisessämme ja asetettujen toiminnan kehitys tavoitteiden saavuttamisessa. Bureau Veritaksen suorittamassa auditoinnissa emme saaneet yhtään poikkeamaa, vaikka auditointi oli edellä kirjoittamani perusteella normaaliakin tiukempi. Laatupäällikkö Irenelle erityiskiitos siitä isosta työmäärästä, minkä hän on kuluneen vuoden aikana joutunut tekemään normaalien laatu- ja ympäristöasioiden toteuttamisen lisäksi, laatiessaan ylimääräisiä selvityksiä ja raportteja viranomaisille. Tämä työ on pitänyt tehdä kovan paineen alla, kun vaaditut aikataulut ovat olleet kohtuuttoman tiukkoja.

Asiakkailta saamastamme luottamuksesta kertoo myös se, että olemme kuluvan vuoden aikana saaneet runsaasti uusia asiakkaita, mikä nykyisessä taloustilanteessa tietysti lämmittää mieltämme. Tämä on mahdollistanut kasvumme ja olemmekin rekrytoineet myös uutta henkilöstöä mukavasti vastataksemme saamaamme luottamukseen. Rekrytointien kautta olemme edelleen onnistuneet laajentamaan osaamistamme ja tätä kautta pystymme vastaamaan entistä laajempaan palvelukysyntään jatkossa, niin laadullisesti kuin määrällisestikin.

Juuri päättyneissä Pariisin ilmastoneuvotteluissa saavutettiin hieno yhteisymmärrys, jonka tavoitteena on rajata ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen ja korvata fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Olin viime viikolla Intiassa avaamassa markkinoita Envorin osaamiselle erityisesti biokaasun tuotannossa jäteraaka-aineista. Delhin ilmanlaadusta tänne kotiin saapuessa osaa arvostaa Suomen puhdasta luontoa sekä ilmaa ja voi vaan todeta, että meillä kyllä työsarkaa ja mahdollisuuksia riittää vaikka kuinka paljon. Envor tulee olemaan vahvasti mukana niin koti- kuin ulkomaillakin tekemässä työtä ympäristön eteen.

Kaikkien Envorilaisten ja omasta puolestani haluankin kiittää kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta. Joulu kolkuttaa jo ovelle, vaikka täällä Etelä-Suomessa ei sään puolesta sen voi kyllä uskoa olevan lähestymässä. Kalenteri ei kuitenkaan ole väärässä tässäkään asiassa, joten toivotan Teille kaikille

Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä Onnea ja Menestystä vuodelle 2016!

Sammakkomies 🙂
Mika Laine