Vihreän kiertotalouden haasteet

Kierrätys ja materiaalien uusiokäyttö on tullut allekirjoittaneelle verenperintönä sekä käytännön tekemisen kautta tutuksi jo pikkupoikana, vanhempien romuliiketoiminnan kautta. 60-luvun alussa alkaneen romuliikkeen lisäksi kierrätimme niin paperin, pahvin, lasin kuin muovinkin jo 80-luvulla

1993 Envor Group Oy aloitti jätehuollon kokonaispalveluiden tuottamisen, kun teimme sopimuksen HK:n Forssan Teurastamon kanssa. Alussa valtaosa jätteestä ajettiin Forssan kaatopaikalle, mukaan lukien kaikki biolietteet. Kiinteät biojätteet aliurakoitsija kompostiaumasi pellolla sen aikaisen käytännön mukaan. 90-luvun puolivälissä Forssaan alettiin rakentaa uutta EU-normien mukaista kaatopaikkaa, yhtenä ensimmäisistä Suomessa. Lainsäädäntö alkoi entistä voimakkaammin ohjaamaan jätteiden keräystä ja käsittelyä. Myös biojätteen käsittelyn vaatimukset alkoivat kiristyä, mistä syystä Envor yhdessä HK:n kanssa päätti perustaa yhtiön toteuttamaan kompostointilaitoksen ja vastata tähän vaatimukseen.

Envor Biotech Oy:lle valmistui Forssan Kiimassuolle vuonna -97 Suomen johtava rumpukompostointilaitos, johon HK:n biojätteen käsittely siirrettiin. Käsittelymäärät laitoksella kasvoivat, kun aiemmin kaatopaikoille päätyneen biojätteen erilliskeräys kaupoista, teollisuudesta ja asumisesta laajeni vuosittain. Envorin laitos on niitä harvoja onnistuneita kompostointilaitoksia, joka edelleen toimii, mutta sen haasteeksi tuli erityisesti hajuhaitat kompostointimäärien kasvun ja laitoksen sijainnin myötä.

2000-luvun puoliväliin tultaessa oli perusteltua arvioida biokaasulaitoksen rakentamista. Tavoitteena hajuhaittojen eliminointi ja vihreän energian tuotanto – taas ensimmäisten joukossa Suomessa. Haasteeksi tunnistettiin jo valmisteluvaiheessa biokaasulaitoksen jäteveden kuormitus, mihin kiinnitettiin huomiota niin prosessin valinnassa (puolikuiva EPAD) kuin jäteveden esikäsittelyssäkin. Valitettavasti asiantuntijoiden arviot jäteveden määrä- ja kuormitustasoista osoittautuivat optimistisiksi, kun laitos ensimmäisenä uuden ajan biokaasulaitoksista valmistui biojätteen käsittelyyn vuonna 2009. Laitoksen suunnittelussa oli myös huomioitu Forssan jätevedenpuhdistamon suunniteltu saneeraus, minne biokaasulaitoksen jätevesi viemäröidään. Saneeraus viivästyi usealla vuodella alkuperäisestä aikataulusta, jolloin syntyi tarve hakea vaihtoehtoinen ratkaisu jätevedenkäsittelyyn. Yhdessä Vesihuoltolaitoksen kanssa tehtyjen selvitysten jälkeen Envor käynnisti laajan investoinnin jätevedenkäsittelyyn, mikä alallaan edustaa globaalissa mittakaavassakin edellä käviyyttä. Prosessin toteutus onnistui hyvin ja saavutetut tulokset ovat olleet hyviä huomioon ottaen uuden stripperilaitoksen käyttöönoton haasteet. Tästä huolimatta laitoksen toiminta on täyttänyt kireät lupaehdot satunnaisia häiriötilanteita lukuun ottamatta, mutta niidenkin osalta oppimiskäyrä on oikeansuuntainen.

Kaikesta kehitystyöstä huolimatta tai ehkä juuri siitä syystä Envor Biotech ylitti ympäristölupaehtoja viemäröidyn jäteveden pitoisuuksien osalta. Hämeen ELY-keskus laitoksen valvojana vei asian oikeuden käsittelyyn ympäristörikoksena ja käräjäoikeus antoi tästä ankaran tuomion itselleni ja Envor Biotech Oy:lle. Valitettavasti ELY-keskus ei aikanaan vaatinut rajoittamaan kuormitusta. Jälkiviisaana voi todeta, että siihen olisi ollut mahdollisuus toisin toimien, jos meillä olisi ollut tieto Forssan jätevedenpuhdistamon ylityksistä, mutta valitettavasti sitä tietoa emme saaneet. Vesilaitokselle maksamamme suuret jätevesimaksut saattoivat olla yhtenä vaikuttavana syynä tähän.

Ymmärrän tuomion, mutta sitä en ymmärrä miksi laitokset ja toimijat eivät ole samanarvoisia lain edessä. Sen johdosta on perusteltua valittaa tuomiosta. Yhtenä johtavista toimijoista biojätteen käsittelyssä, olen kuitenkin ylpeä siitä, kuinka olemme henkilöstömme kanssa yhdessä toimialaa kehittäneet. Kun katsomme saavuttamiamme tuloksia, niin ympäristöjalanjälkemme on todella positiivinen kokonaisuus huomioiden. Tämän ansiosta voimme ja haluamme edelleen yhtenä johtavista toimijoista kehittää jätteiden kierrätystä sekä biokaasun liikennekäyttöä. Osaltamme olemme isosti pelastamassa tätä meidän ainoaa maapalloa, niin kotimaassa kuin teknologiaviennin kautta globaalistikin.

Terveisin Sammakkomies Mika Laine