Jätevuoren huipulta

Tuttu TV:stä – Hyvässä ja pahassa

Ylen:n MOT-ohjelma nosti Envor Biotechin tikunnokkaan vuoden 2015 alussa, ja saimme valtakunnallista julkisuutta ohjelman myötä. Esiin pääsivät kompostointikentällä olevat biomassat ja niiden käsittely sekä kuormitus alueen ojiin.

Asioiden voimakas käsittely mainitussa ohjelmassa siten, että meidän näkemystämme ei suuresti haluttu kuulla tai tuoda esiin, tuntui aika pahalta. Olimmehan panostaneet ja investoineet tuolloin merkittävästi muun muassa jätevesien käsittelyyn ja ylipäätään prosessien kehittämiseen.

Envor oli yhtenä ensimmäisistä toimijoista investoinut biokaasun tuotantoon biojätteistä, toteuttanut biokaasun jalostuksen ajoneuvojen polttoaineeksi ja avannut julkisen tankkausaseman. Otimme käyttöön biokaasulaitoksen rejektivesien typen poistoon, yhtenä ensimmäisistä maailmassa, ja onnistuimme uuden prosessin kehittämisessä sekä käyttöönotossa.

Jälkikäteen voi ehkä todeta, että kaikki ei mennyt niin kuin Strömsössä. Uusien prosessien käyttöönoton myötä, ja tuohon aikaan vielä hyvin rajallisen muualla tarjolla olleen biojätteen käsittelykapasiteetin johdosta, oli vastaanotettu määrä liian iso – vaikkakin lupamääräysten mukainen – käytössä olleisiin resursseihin nähden. Lisäksi uuden teknologian käyttöönotossa on aina omat haasteensa, joiden oppiminen meidänkin tapauksessa otti aikansa.

Tänä päivänä voin kuitenkin ylpeänä todeta Envorin porukan hoitaneen nämä haasteet kunnialla. Koville se on välillä ottanut ja väkeäkin on vaihtunut, mutta kaikki ovat osaltaan tehneet työtä ympäristön ja paremman maailman hyväksi. Envor on kaiken tämän työn ansiosta yksi johtavista toimijoista kotimaisen biokaasun, liikennepolttoaineen ja kierrätysravinteiden tuottajana.

Ympäristöstä huolehtiminen, vastuullisuus ja kierrätyksen lisääminen ovat aina olleet ja ovat myös jatkossa tärkeimmät arvomme. Teemme jatkuvaa työtä niiden eteen ja viemme myös kehittämäämme osaamista maailmalle, sinne missä sille on tarvetta sekä avoimia mahdollisuuksia.

Envorin toiminta on parhaillaan uudelleenarvioitavana MOT-ohjelmassa, joka on tekemässä seurantajakson suoriutumisestamme. Toivon, että ohjelma kertoo rehellisesti siitä työstä ja niistä onnistumisista, joita olemme saavuttaneet. Matkaan kuuluu myös epäonnistumisia ja yksittäisiä lupa-arvojen ylityksiä, joista otamme opiksi ja korjaamme suoritustamme. Saamamme julkisuuden johdosta myös valvontaviranomaisen vaatimukset ja seuranta tekemistämme kohtaan ovat olleet normaalia tiukempaa. Tällöin lupamääräysten tulkinnasta on tullut näkemyseroja, joita saamamme tiedon mukaan käsitellään tulevassa ohjelmassa.

Avoimuutta lisätäksemme olemme päättäneet jatkossa julkaista kaikki mittaustulokset niin jäteveden kuin muidenkin ympäristöluvassa määriteltyjen arvojen osalta Envorin kotisivuilla. Näiden lisäksi julkaisemme myös muut ympäristövalvonnan ja -raportoinnin piiriin kuuluvat asiat kotisivuillamme samanaikaisesti kuin niistä raportoidaan viranomaisillekin. MOT-ohjelma esitti meille tulevaan ohjelmaan liittyen kirjalliset kysymykset, joihin olemme heille vastanneet. Myös nämä kysymykset ja vastauksemme ovat luettavissa kotisivuiltamme.

Envorilaisina olemme ylpeitä tekemisestämme! Henkilöstömme tekee loistavaa työtä asiakkaillemme, jotta jätteet kiertävät raaka-aineina, ravinteina ja uusiutuvana energiana uudelleen käyttöön. Työ on merkityksellistä niin ympäristölle kuin Suomen valtiolle, joka osaltaan on sitoutunut muun muassa päästövähennyksiin ja uusiutuvien biopolttoaineiden käytön lisäämiseen.

Pieneltä osaltamme haluamme olla mukana pelastamassa maailmaa.

Kiitos luottamuksesta toimintaamme.

Mika, Sammakkomies