Tölön Huolto Oy Envorin kiinteistöhuoltoasiakkaaksi

Envor on vastannut 1.7.2016 alkaen Tölön Huolto Oy:n kerrostalojen kiinteistöhuollosta. Tölön Huoltoon kuuluu yhteensä 22 taloyhtiötä, piha- ja paikoitusalueineen, Forssan Tölön alueella. Lisäksi Envor hoitaa alueen jätehuoltoa tyhjentämällä ison osan Molok-syväkeräysastioista.  Envorin kiinteistöhuoltomiehistä kaksi työskentelee Tölön Huollon kohteissa kokopäiväisesti.

Huoltosopimuksen kumpikin osapuoli on ollut tyytyväinen yhteistyöhön. Alueen isännöitsijä, Lounaismaan OP- Kiinteistökeskuksen Saila Siironen jakaa Envorille kiitosta.

– Toistaiseksi kaikki on sujunut hyvin ja talveen on helppo lähteä luottavaisena. Huoltomiehet ovat olleet mukana yhtiökokouksessa ja tämä on helpottanut kommunikointia. Kiinteistöhuolto on hyvin pitkälti asiakaspalvelua ja sen envorilaiset ovat osanneet. Työntekijät ovat oma-aloitteisia ja hyvällä vuorovaikutuksella asiat ovat sujuneet jouhevasti, kiittelee Siironen.

Jätehuoltoon taas ei yleensä kiinnitä huomiota niin kauan kun se toimii moitteetta ja näin on Tölöllä ollut. Envor on hoitanut syväkeräysastioiden tyhjennyksen sovitusti, eikä silläkään osa-alueella ole asukkailla ollut moitittavaa.

Envorin puolelta kiinteistöhuollon palvelupäällikkö Tomi Suoniemi on yhtä mieltä Siirosen kanssa hyvin sujuneesta aloituksesta.

– Kesällä oli hyvin aikaa luoda oma toimintamalli Tölön Huollolle ja saimme juuri oikeat miehet oikeisiin hommiin. Osallistuin kahden huoltomiehemme kanssa yhtiökokoukseen, jossa saimme kasvomme tutuiksi. Tämä ratkaisu on saanut kiitosta sekä asukkailta että huoltomiehiltämme. Nyt tiedämme tarkasti mitä meiltä halutaan. Tähän mennessä kaikki on sujunut paremmin kuin hyvin.

2017-06-21T16:18:45+00:00