Porin Vesi ja Envor solmivat palvelusopimuksen

Porin Vesi on solminut Envor Pori Oy:n kanssa palvelusopimuksen. Kyse on puhdistamolietteen käsittelyn ja hyötykäytön sopimuksesta.

Keskiviikkona 7. joulukuuta allekirjoitettu sopimus kattaa vuodet 2018–2033. Sen arvo 15 vuoden sopimusjakson ajalta on noin 20 miljoonaa euroa.

Sopimuksen myötä Envor Pori Oy rakentaa Porin Luotsinmäen keskuspuhdistamon läheisyydessä olevalle erillisalueelle biokaasulaitoksen, johon puhdistamoliete johdetaan. Se huolehtii myös syntyvän lopputuotteen hyötykäytöstä.

Jätevedenpuhdistamon lietteiden käsittelypalveluiden lisäksi Envorin laitos tuottaa maakunnallisesti merkittävän määrän lannoitetuotteita alueen maataloudelle. Laitoksen tuottama biokaasu tullaan jakelemaan tieliikenteeseen laitoksen yhteyteen rakennettavalta biokaasun julkiselta tankkausasemalta. Lisäksi biokaasua käytetään sähkön ja lämmön tuotannossa.

Ensimmäinen vaihe biokaasulaitoksen toteutuksessa on hankkeen ympäristövaikutusten arviointi, jonka valmistelu on käynnistynyt. Laitoksen rakennustöiden Luotsinmäellä arvioidaan alkavan keväällä 2017. Laitoksen Envor Pori Oy:lle toimittaa Envor Group Oy:n osakkuusyhtiö Envor Protech Oy.

 

Lisätietoja antavat:

Ismo Lindfors, laitospäällikkö, Porin Vesi, puh. 044 701 2589
Asko Hänninen, toimitusjohtaja, Envor Pori Oy, puh. 040 451 0901

2017-06-21T16:16:25+00:00