Jätevuoren huipulta

Onnistumisia ja ongelmia

 

Envor on alkuvuoden aikana joutunut erikoiseen tilanteeseen. Toisaalla toimintaamme on kiitetty ja olemme saaneet julkisuudessa paljon positiivista huomiota niillä uusilla toimilla ja prosesseilla mitä yhtiössämme on kehitetty ja otettu käyttöön. Tehty työ on ollut uraauurtavaa ja onnistuminen näiden vaativien prosessien kehittämisessä on ollut palkitsevaa niin itselle kuin henkilökunnallemme. Kehitystyön seuraava askel on meillä jo menossa, kun kaupallistamme parhaillaan mm. rejektivesien sisältämän typen talteenottoon kehitettyä stripperiprosessia, jolla on merkittävä kysyntäpotentiaali maailmalla.

Onnistumisia on saavutettu alueellisesti myös esim. biokaasun liikennekäytön lisäämisessä. Envorin biokaasuasema on ylittänyt jo sadan käyttäjän rajan, mikä on erittäin hyvä saavutus ottaen huomioon, että Suomessa on vasta noin 1700 kaasuautoa. Paikallisesti kaasu ei kuitenkaan ole tehnyt sellaista läpimurtoa, kuin minkä alle 0,90 € / litra maksava polttoaine voisi tehdä. Vanhoihin tottumuksiin perustuva turha kynnys ”uuden” vastaanottamiseen on korkea. Jos paikallinen huoltoasema ilmoittaisi myyvänsä bensaa tuolla litrahinnalla, niin kukin voisi vain kuvitella kuinka pitkä tankkausjono olisi.

Myös muiden kuin biojätteiden hyödyntämisessä on saavutettu hienoja uusia tuloksia ja käsittelyprosesseja on pystytty trimmaamaan entistä toimivimmiksi ja tehokkaammiksi, mikä näkyy mm. vastaanoton selkeytymisessä jätteenkuljettajille. Yritysjätteen käsittelyssä vastaanotetuista jätekuormista otetaan talteen hyödyntämiskelpoiset raaka-aineet sekä erotetaan energiahyödyntämiseen kelpaava osa. Jäljelle jääväkin osa prosessoidaan vielä siten, että polttoon menevästä osasta poistetaan sinne kelpaamaton jäte, kuten mineraalit ja maa-aines. Näitä voidaan hyödyntää mm. kaatopaikkojen kulkuväylillä ja pintakerroksissa. Hyödyntämisaste yritysjätteessä nousee lähelle sataa prosenttia.

Envor on kuluneen vuoden aikana myös investoinut ympäristötavoitteidensa mukaisesti uusiin vähäpäästöiseen kuljetuskalustoon ja työkoneisiin. Olemme edelleen lisäämässä biokaasun käyttöä mm. jätepakkareiden polttoaineena. Envorillahan on ollut jo viime vuoden lopulta alkaen käytössä Suomen ensimmäinen täysin biokaasukäyttöinen jätepakkaaja. Envorin tietosuojapalveluiden (arkistontuhoaminen) keräys hoidetaan nykyään biokaasu käyttöisellä Mercedes Sprintterillä, minkä ehkä olette jo huomanneetkin kierroksella myös omilla pihoillanne. Biokaasu on päästöjen vähentäjänä ylivoimainen vaihtoehto -jätteestä tuotettu, kotimaista työtä edistävä paikallinen liikennepolttoaine.

Toinen puoli menestyksestä on ollut ikävä. Meitä ja toimintaamme on mustamaalattu YLE:n MOT-ohjelman toimesta, ilman että olemme päässeet esittämään omaa kantaamme. Toimittajan esittämät väitteet olivat osittain täysin vääriä – jopa valheellisia- ja osittain voimakkaasti väritettyjä. Tässä kohtaa yksityinen yrittäjä ja PK-yritys ovat heikossa asemassa. Toki Envorilla on ollut ympäristöluvan raja-arvon ylityksiä mm. kaupungin jäteveden puhdistamolle laskettavan jäteden typen raja-arvon osalta, mutta tältäkin osalta uudet Envorin vientituotteeksi tähtäävät prosessit ovat parantaneet koko ajan tilannetta myös paikallisesti. En missään nimessä halua vähätellä asiaa, mutta sen suhteuttaminen toimintaan pitäisi olla linjassa kokonaisuuden kanssa.

Julkinen keskustelu on myös aiheuttanut sen oudon ilmiön, että toimintaamme valvovat viranomaiset ovat lähinnä pyrkineet suojamaan omaa asemaansa ja tästä syystä kuormittaneet meitä täysin kohtuuttomasti erityyppisillä selvityspyynnöillä sellaisista asioista, jotka on jo aiemmin heille esitetty tai käyty lävitse normaalien valvontakäyntien yhteydessä. Viranomaistoiminta ja erilaiset lupaprosessit ovat olleetkin suurin este ympäristönsuojeluun tähtäävien prosessien suunnittelussa, paikallisessa käyttöönotossa ja tämän jälkeisessä kansainvälisiksi vientituotteiksi kaupallistamisessa. Omien oikeuksien oikeutettu puolustaminen on johtanut lukuisten asioiden käsittelyyn mm. hallinto-oikeuksissa, joka on yrityksen ja yhteiskunnan hallinnon kustannusten ja ajankäytön kannalta väärä tapa hoitaa hallinnollisia lupa- ja muita asioita. Käsitykseni mukaan viranomaisten pitäisi omalla toiminnallaan edistää mm. ympäristöteknologian kehittämistä ja käyttöönottoa.

Eilen saimme lukea uuden hallitusohjelman sisällön. Itse voin todeta olevani todella valmis allekirjoittamaan sen sisällön mukaiset tavoitteet, joissa ennen kaikkea työntekoa ja yrittämistä kannustetaan eteenpäin. Envor edustaa omalla toiminnallaan niin kierto- kuin biotaloustoimintaa sekä kehittää näiden toteuttamiseen tarvittavaa cleantechia. Lisäksi olemme selkeästi kasvuhakuinen pk-yritys, joten odotusarvo toimintaamme tukevalle politiikalle on korkealla. Omalta osaltani haluan onnitella Juha Sipilää loistavasta uudella tavalla toteuttamastaan työstä. Onnittelut myös Sannille, meidän paikalliselle ministerille, kuten muillekin uusille ministereille. Hommaa riittää!

Sammakkomies 🙂

Mika Laine