MOT-ohjelma lähestyi meitä haastattelupyynnöllä koskien yritysryhmään kuuluvan Envor Biotech Oy:n ja viranomaisten kanssakäymistä. Vastasimme heidän haastattelupyyntöönsä seuraavasti:

”Olemme käyneet läpi esittämäänne haastattelupyyntöä ja päättäneet, ettemme anna tällä kertaa haastattelua emmekä kommentoi esittämäänne ELY:n näkemystä, koska asioiden käsittely hallinto-oikeudessa on kesken.
Näemme myöskin rakentavampana käydä keskustelun suoraan viranomaisten kanssa kuin julkisesti. Mikäli haluatte, niin vastaamme mielellämme kirjallisiin kysymyksiin mahdollisuuksiemme mukaan.”

MOT:n toimittaja lähetti meille aiheeseen liittyvät kysymykset, joihin vastasimme seuraavasti (Linkki: Vastaukset MOT-kysymyksiin).

2018-09-14T15:51:01+00:00