Menestystarina: Ympäristöystävällinen lannoite palauttaa ravinteet takaisin peltoon

Envor etsii aina parhaat hyödyntämistavat vastaanottamilleen raaka-aineille. Elintarviketeollisuuden sivutuotteet matkaavat käsittelyssä ensin biokaasutuksen läpi, jossa biojätteiden energiasisältö hyödynnetään valmistamalla biokaasua. Biojätteestä kuitenkin huomattava osa on vettä, jonka vuoksi Envor onkin panostanut veden sisältämien ravinteiden hyödyntämiseen. Tätä prosessia kutsutaan strippaamiseksi. Prosessilla erotetaan vedestä typpi, joka sidotaan ammoniumsulfaatiksi. Näin saadaan vielä hyödyntämättömistä sivutuotteiden ravinteista osa takaisin ruoantuotantoon ja ympäristön rasitus pienenee entisestään.

Ammoniumsulfaatti on maailmalla paljon käytetty lannoite, jonka etuihin kuuluu nitraattityppeä huomattavasti huokeampi hinta. Tämän vuoksi sitä on aloitettu myös käyttämään Suomessa yhä enemmän. Esimerkiksi maanviljelijä Pasi Markkulan laskelman mukaan hän säästää lannoitekuluissa 15 000 € vuodessa, kun hän siirtyi pois tavanomaisesta apulannasta (Loimaan lehti 1.4.2014). Samalla lannoituksella saadaan pellolle typpeä ja rikkiä. Rikin lannoitustarve on kasvanut viime vuosina, sillä sen määrä on peltomailla ollut laskussa. Envor on toimittanut tänä vuonna viljelijöille yli 100 tonnia typpilannoitetta.

Ammoniumsulfaattia voidaan käyttää suoraan nestelannoitteena tai sekoittaa lietteen sekaan nostamaan sen typpipitoisuutta. Ammoniumsulfaattia voidaan myös ruiskuttaa lehtilannoitteena oraille sekä käyttää glyfosaattiruiskutuksen tehosteena, jolloin tarvitaan vähemmän tehoainetta. Ammoniumsulfaatti onkin monipuolinen typenlähde maatalouden tarpeisiin.

Nestemäisille lannoitteille ei aiemmin ole ollut helppoja varastointitapoja, mutta nyt on löydetty tehokas menetelmä varastointiin. Se on niin kutsuttu fleksitankki. Fleksitankissa voidaan varastoida nesteitä tehokkaasti, sillä yhteen tankkiin mahtuu jopa 32 tonnia nestettä ja sitä voidaan hyvin säilyttää ulkona. Näin näppärää varastointitapaa ei ole Suomessa aikaisemmin ollut saatavilla ja siksi Envor toimittaa myös fleksitankkeja.

Typpilannoituksen lisäksi, Envor valmistaa myös muita kasvien tarvitsemia ravinteita sekä hyvälaatuisia orgaanisia lannoitteita, joilla on mahdollista yhdellä levityskerralla saada viiden vuoden fosforilannoitus ja parantaa peltomaan rakennetta. Samalla saadaan myös kaliumia ja hivenaineita kasvien tarpeisiin. Tällöin ei välttämättä tarvitse käyttää apulantaa ollenkaan, vaan kaikki ravinteet saadaan lähiseudulta ympäristöystävällisesti.