Menestystarina: Yhteistyötä jo vuosikymmenten ajan

Envorilla yksityisenä ja LHJ Groupilla julkisena ympäristöalan yrityksenä on pitkät perinteet toimivasta yhteistyöstä eri jätehuollon toimialojen osalta. LHJ aloitti vuonna 1997 biojätteen erilliskeräyksen ensimmäisten toimijoiden joukossa Suomessa. Nämä biomassat käsiteltiin Envorin kompostointilaitoksessa ja yhä tänäkin päivänä Envor käsittelee LHJ:n toimittamia biomassoja biokaasulaitoksellaan noin 2600 tonnin vuositasolla.

Materiaalien monipuoliset käsittelytoiminnot Kiimassuolla ovat mahdollistaneet synergian näiden kahden yrityksen välillä. Envor toimittaa asiakkailtaan kerättäviä materiaaleja (mm. tietosuoja ja sekajäte) LHJ:lle käsiteltäväksi. Lisäksi LHJ hyödyntää Envorin lavakuljetuspalveluita, kuormaajapalveluita sekä pesulapalveluita. Materiaalien esikäsittelyn jälkeen LHJ Groupin yritykset toimittavat puolestaan Envorille metallia, muovia, lasia ja biomassoja.

Alusta saakka nämä kaksi yritystä ovat olleet aktiivisesti mukana Forssan seutukunnan ja Envitech klusteritoiminnan kehitystyössä. Edelleen niin Envorilla kuin LHJ Groupilla on keskeinen asema tässä toiminnassa. Forssan alueellinen sijainti harjoittaa jätehuoltoalan erilaisia käsittelytoimintoja on erinomainen. 60 % Suomen väkiluvusta sijaitsee 150 km säteellä Forssasta.

Innovatiivisuutta ei Envorilta kuten ei LHJ:ltakaan ole koskaan puuttunut.

– Haluamme myös tulevaisuudessa olla ”veturin” roolissa alati kehittyvällä ympäristöalalla, toteavat LHJ:n viestintäpäällikkö Pasi Kaskinen ja Envorin myyntipäällikkö Tommi Pohjola.

Envorilla viimeisimmät investoinnit ovat olleet 84 000 tonnin käsittelykapasiteetin omaava biokaasulaitos, typenpoistolaitos sekä biokaasun tankkausasema. LHJ Groupin yrityksissä on viime vuosina kehityspanostuksia suunnattu muun muassa jätteen energiahyödyntämiseen, jätevoimaloiden kuonien käsittelyyn sekä edelleen sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelytoimintoihin ja tietosuojakäsittelyyn. Uusioraaka-aineiden tuottaminen jätevirroista onkin tullut vahvasti mukaan normaalin jätteenkäsittelytoiminnan rinnalle.