Menestystarina: Toiminnan ja palvelujen kehittäminen lisää yritysten välistä yhteistyötä

’Envor ja Saint Gobain Rakennustuotteet (Isover) ovat tehneet jo pitkään monipuolista yhteistyötä sisältäen sekä perinteiset jätehuoltopalvelut että tasolasin toimituksen Isoverin hyödynnettäväksi. Merkittävä yhteistyöprojekti oli kaasuputken johtaminen Envorin biokaasulaitokselta Isoverin Forssan tehtaalle vuonna 2010. Kehitysyhteistyö jatkuu edelleen, kun Envorin tuottaman ammoniumsulfaatin koekäyttö on aloitettu Isoverilla.

– Yhteistyö toimii oikein hyvin. Siihen vaikuttavat useammatkin asiat, joista voisi mainita esimerkiksi hyvät henkilösuhteet Isoverin ja Envorin välillä, selkeät sopimukset asioista ja uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämisen, kertoo Isoverin Forssan tuotantolaitoksesta tehdaspäällikkö Tommi Talonen.

Jätehuollon keskittäminen Envorille on helpottanut sekä sujuvoittanut sen toimivuutta Isoverilla.

– Raportoinnit tulevat yhdestä paikasta, eikä tarvitse soitella monelle toimittajalle kun tulee kysyttävää jätehuoltoon liittyen. Lisäksi Envorin autonkuljettajat tuntevat Isoverin vaatimukset esimerkiksi turvallisuuden suhteen, Talonen jatkaa

Yksi isoimmista yhteistyöhankkeista on ollut vuonna 2010 yritysten välille rakennettu 2,7 km pitkä kaasuputki, jolla biokaasua johdetaan Envorin biokaasulaitokselta suoraan Isoverin Forssan tuotantolaitokselle. Näin Forssan tuotantolaitoksesta tuli maailman ensimmäinen lasivillatehdas, joka korvasi nestekaasun biokaasulla.

– Kokemukset kaasun käytöstä ovat olleet hyviä. Kaasun laatu ja toimitusvarmuus ovat olleet hyvällä tasolla. Jos jotakin ongelmaa on ollut, siitä on informoitu hyvin, eikä Isover ole joutunut kärsimään tuotantokatkoksista kaasusta johtuen, Talonen sanoo.

Lasivillan tuotannossa käytettävää tasolasia Envor on myös toimittanut Isoverin hyödynnettäväksi. Tällä hetkellä lasia toimitetaan Isoverin Hyvinkään tuotantolaitokselle.

– Kaikkien palvelujen ja tuotteiden osalla lyhyillä kuljetusmatkoilla on erityinen merkitys kun mietitään ympäristöarvoja. Myös mahdollisiin laatuongelmiin pystytään reagoimaan nopeammin, kun paikan päälle pääsee nopeasti katsomaan. Eikä voi väheksyä sitä, että paikallisten toimittajien käyttö antaa hyvän kuvan koko seutukunnalle, Talonen pohtii.

Uusimpana osoituksena yhteistyön kasvattamisesta ja kehittämisestä on Envorin tuottaman ammoniumsulfaatin koekäyttö Isoverilla. Ammoniumsulfaattia käytetään Isoverilla lasivillan sideaineen yhtenä komponenttina. Sideaineen tarkoituksena on sitoa lasikuidut toisiinsa ja saada mekaanisesti vahva sidos tuotteessa.

– Ammoniumsulfaatin testaukset ovat menneet oikein hyvin, eikä prosessissa ole huomattu mitään ongelmia. Ennen koekäytön aloittamista, teimme tietysti yhdessä taustatyötä sekä tuotekehitystä, kertoo Talonen.

Kokonaisuudessaan Envorin ja Isoverin yhteistyö saa Taloselta kiitosta.

– Olen oikein tyytyväinen, että meillä on paikallinen yritys, jonka palveluja voimme käyttää ja joka lisäksi kehittää toimintaansa jatkuvasti, Talonen