Menestystarina: Kiinteistöpäiväkirjan ylläpito helpottaa talojen kunnossapidossa

Kiinteistöhuoltopalveluiden yhteistyö Envorin sekä Forssan Isännöinti ja Kiinteistönvälitys Oy:n välillä on alkanut jo vuonna 1992. Pitkästä yhteisestä historiasta on apua myös alan kehittyessä.

Tällä hetkellä yhteistyö on täysivaltaista isännöinti- ja kiinteistöpalvelua, jossa huoltotyöohjelmien ja huoltokirjojen seurannan avulla ylläpidetään asiakaskohtaista kiinteistötietojärjestelmää. Rakennusten kunnossapidon ohella on asukkaista huolehtiminen kuitenkin ensiarvoisen tärkeää.

Yhteistyöhön on oltu tyytyväisiä molemmin puolin. Tänä päivänä rakennusteknisiin töihin panostetaan yhä enemmän ja ennakoivat huoltotyöt pyritään tekemään riittävän ajoissa.

Asiakaslähtöiseen palveluun kiinnitetään myös enemmän huomiota. Huoltomiehillä ei saa koskaan olla niin kiire, ettei ehtisi vaihtamaan kuulumisia taloyhtiöiden asukkaiden kanssa ja kysellä päivän kuulumisia.

– Tämä on ymmärretty hyvin Envorin huoltomiesten keskuudessa, toteaaMikko Ryyppö Forssan Isännöinti ja Kiinteistönvälitys Oy:stä.

Kehitystä ja palvelun tehostamista tapahtuu koko ajan. Tästä oiva esimerkki on lokakuussa 2013 käyttöönotettu taloyhtiökohtainen käyttöpäiväkirja, jossa huoltomies ylläpitää käyttöpäiväkirjaa yhtiön päivittäisistä huoltotapahtumista ja raportoi näistä isännöitsijälle.

Tämä on helpottanut työskentelyä kaikin puolin, koska nyt huoltotieto löytyy yhdestä paikasta.