Menestystarina: Envorin ja Jokioisten kunnan yhteistyö vakaalla pohjalla

Envor on vastannut Jokioisten kunnan jätehuoltopalveluista jo monen vuoden ajan. Pitkä yhteistyö sai jatkoa myös tuoreiden kilpailutusten jälkeen, jossa Envorin valteiksi nousivat palvelujen edullisuus ja kunnan asettamien vaatimusten täyttäminen kaluston ja keräysastioiden tyhjennysvalmiuden osalta. Talvikaudella Envor hoitaa osittain myös kunnan lumityöt.

”Palvelu on toiminut todella hyvin”, sanoo Heikki Sillanpää, Jokioisten kunnan rakennusmestari. Sillanpään mukaan myös muut kunnan eri toimipisteiden käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä jätepalvelujen toimivuuteen, eikä negatiivista palautetta ole tullut.

Tärkeimpänä tekijänä jätehuollon toimivuuden kannalta Sillanpää pitää hyvää vuorovaikutusta tilaajan ja palvelujen tuottajan kesken ja lisäksi oman lisäarvonsa antaa molemminpuolinen joustavuus.

”Jokioisten kunnassa on vuosi vuodelta pyritty lisäämään jätejakeiden lajittelua”, Sillanpää toteaa. Jokioisten kunta pitää jätteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä tärkeänä, sillä se vähentää ympäristön kuormitusta.

Myös Envorilla ollaan tyytyväisiä yhteistyöhön. Pitkän yhteisen historian ansiosta toisten tavat ovat tulleet tutuiksi ja sitä kautta kokonaisvaltaisten jätehuoltoratkaisujen kehittäminen ja kierrätyksen tehostaminen entisestään