Menestystarina: Arla Ingmanilta ei mene enää mitään kaatopaikalle

Arla Ingman on pitkäjänteisellä kierrätystyöllä onnistunut vähentämään Sipoon meijerinsä jätemääriä ja saavuttanut kaatopaikkajätteen nollatavoitteen. Envor on auttanut Arlaa kierrätyksessä vuoden alusta lähtien.

-Jätehuollon kehittäminen on kirjattu Arlan ympäristöstrategiaan yhtenä tärkeimmistä kehityskohteista. Esimerkiksi Arla Ingmanin 300 työntekijän Sipoon tuotantolaitoksen jätteistä kierrätetään yli 80 prosenttia ja sekajätteen loppusijoittamisesta kaatopaikalle ollaan luovuttu kokonaan, kertoo sanoo Arla Ingmanin laatu- ja ympäristökoordinaattori Anne Lindholm.

-Se on huikea saavutus. Arlalla on tosissaan paneuduttu jätehuollon kehittämiseen, Envorin myyntipäällikkö Tommi Pohjola kehuu.

Envorin ja Arla Ingmanin yhteistyö pitää sisällään kokonaisvaltaisen jätehuollon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki mahdollinen Arlan tuotantolaitoksesta tuleva jätemateriaali kerätään erillisiin keräilyastioihin, jotka Envor toimittaa kierrätettäviksi joko Forssaan tai yhteistyökumppaneilleen.

Yritykset etsivät myös yhdessä kehityskohteita jätteiden ohjaamiseksi uusiokäyttöön.

-Toimivan ympäristöhuoltopalvelun taustalla on perusteellinen jätehuollon kartoitus, ohjeistus, laiteratkaisut, raportointi, henkilöstön koulutus, kuljetuspalvelut ja tehokkaat kierrätyspalvelut, Tommi Pohjola luettelee.

Yhteistyö alkoi jätehuoltokartoituksella, jonka jälkeen Envor toimitti Arlalle tarvittavat jätekontit asianmukaisine tarroituksineen ja ohjeistuksineen. Lähikuukausina kierrättämistä tehostetaan vielä kouluttamalla henkilökuntaa.

-Mitä lähempänä lajittelupisteet ovat jätteiden syntypaikkaa, sen tehokkaampaa kierrätys on, sanoo Envorin myyntipäällikkö Tommi Pohjola.

Forssassa Envor Biotech Oy:n biokaasulaitoksella käsitellään muun muassa Arlalta tulevat biojätteet, joista tuotetaan ekologista kaasu- ja sähköenergiaa. Muita kierrätettäviä materiaaleja ovat metallit, lasit, muovit, energiajäte, pahvit ja paperit, joista puolestaan tuotetaan raaka-aineita teollisuuden hyödynnettäväksi.

Kestävän kehityksen kärjessä

Envorilla on kokemusta muidenkin suurten elintarvikealan toimijoiden jätehuollosta. Envor hoitaa muun muassa Saarioisten Valkeakosken tehtaan ja HK-Ruokatalon Forssan tehtaan jätehuollon.

Muita teollisuuden suurasiakkaita ovat Forssa Printin Forssan ja Raholan tuotantolaitokset sekä ja Saint Gobain Rakennustuotteet Oy:n Forssan lasivillatehdas.

Arla Ingmanilla ollaan erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Envorin kanssa.

-Saimme Envorilta heti yhteistyön alettua uusia hyviä ideoita ja he myös uskalsivat kyseenalaistaa totuttuja toimintatapojamme, sanoo Arlan laatu- ja ympäristökoordinaattori Anne Lindholm.