Timo NorriMyyntipäällikkö biotuotteet
+358 50 443 4292

Lannoitteet ja maanparannustuotteet

Vastuullisena biotalouden toimijana jalostamme biojätteistä korkealuokkaisia kierrätyslannoitteita

Teollisten väkilannoitteiden sijaan tarjoamme sivutuoteasetuksen ja lannoitevalmistelainsäädännön vaatimusten täyttäviä orgaanisia lannoitetuotteita, jotka vähentävät ympäristön kuormitusta ja ovat yhtä hyviä kuin vastaavat kemialliset lannoitteet.

Orgaaniset lannoitteilla on maanparannushyötyjä, joita ei voida saavuttaa kemiallisilla valmisteilla. MTT:n tutkimuksen mukaan suomalaisten viljelymaiden orgaanisen aineksen määrä on laskenut peltomailla viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes 10 %.

Orgaaninen aines on tärkeä satokomponentti, joka vaikuttaa maaperän ravinteidenpidätyskykyyn, happamuudenpuskurointikykyyn, vedenpidätyskykyyn, biologiseen aktiivisuuteen, maan rakenteeseen sekä muokattavuuteen. Orgaanisilla lannoitteilla on mahdollista lisätä orgaanisen ainesta peltomaahan ja parantaa näin pellon viljavuutta pitkävaikutteisesti.

Peltoravinne

Peltoravinne on jalostettu biokaasulaitoksen prosessissa syntyneestä mädätysjäännöksestä. Biokaasuprosessissa orgaaniset yhdisteet hajoavat helpommin kasvien hyödynnettävissä oleviksi ravinteiksi, jolloin valtaosa ravinteista vapautuu kasvien käyttöön ensimmäisen kasvukauden aikana. Peltoravinteen käytöllä kyetään korvaamaan mineraalilannoitteiden fosfori ja osa typestä ja kaliumista. Tämä tuottaa selvää säästöä maatilan lannoitekustannuksissa ja vielä kotimaisilla raaka-aineilla!

Lannoitevalmiste muistuttaa ulkonäöltään kompostimultaa ja sen kuiva-aineesta yli puolet on orgaanista ainesta, jolla on maan rakennetta ja ravinteidenpidätyskykyä parantava vaikutus. Peltoravinne on täysin hygieeninen tuote. Nimensä mukaisesti Peltoravinne on tarkoitettu käytettäväksi peltojen lannoitteena ja maanparannusaineena vilja-, öljy-, herne ja energiakasveille.

Kasvuravinne

Biokaasulaitoksen prosessissa syntyvä hygienisoitu, linkoamaton mädäte on käyttökelpoista maanparannusainetta myös sellaisenaan. Se vastaa koostumukseltaan lietelantaa, mutta sisältää lietelantaa enemmän orgaanista ainesta ja sen sisältämät ravinteet pääsevät paremmin kasvien käyttöön. Mädäte on lähes hajutonta, joten se soveltuu siltäkin osin normaalia lietelantaa paremmin lannoitekäyttöön. Tuotteen levitysmäärä määräytyy viljeltävän kasvin ja maan viljavuuden mukaan.

Toimitamme mädätettä sopimuksen mukaan asiakkaan lietealtaaseen.

Pellon paras

Kompostointiprosessissa biojätteestä valmistuu ravinteikasta maanparannuskompostia, jota voidaan käyttää sinällään esimerkiksi maatalouden lannoite- ja maanparannuskäytössä.

Olemme toimittaneet maanparannuskompostia useille viljelytiloille vuodesta 1998 lähtien ja saamamme palaute sekä viljelijöiden kokemukset ovat olleet kannustavia. Suurin osa asiakkaistamme onkin jäänyt maanparannuskompostin vakiokäyttäjiksi.

Toimitamme myös maatalouteen typpinestettä.

Katso lisää ammoniumsulfaatti -sivulta.

Kysy lisää yhteyshenkilöiltämme!

Tuoteselosteet

Siirry aineistopankkiin klikkaamalla tästä.