Säästölaskuri
Hanki tankkauskortti

Kompostointilaitos

KOMPOSTOINTIPROSESSI

Kompostointilaitoksemme prosessitekniikkana on kaukalokompostointi, joka varustettuna kompostoitavan biojätteen esikäsittelyllä ja seostamisella on osoittautunut tehokkaaksi kompostointimenetelmäksi. Käsittelymenetelmämme varmistaa kompostoitavan materiaalin tehokkaan hygienisoitumisen.

Kompostoitava materiaali kulkee laitoksemme läpi kolmessa viikossa. Tämän jälkeen se siirretään kompostointikentälle jälkikypsytykseen, jonka pituus riippuu kompostin loppukäytöstä. Laitoksessamme kompostoituminen tapahtuu valvotuissa optimiolosuhteissa, minkä avulla voidaan varmistaa onnistunut lopputuote ja tehokas käsittely.

YMPÄRISTÖSEIKAT HUOMIOIDEN

Laitoksemme on varustettu biosuodattimella, jonka avulla varmistamme, että prosessin aktiivivaihe ei aiheuta ympäristölle hajuhaittoja. Kompostointilaitoksemme kenttäalueen suotovedet kerätään altaisiin ja johdetaan edelleen biokaasulaitokseen laimennusvesiksi.

Kaikki kompostoitu biojäte seulotaan ja sen sisältämä pakkausjäte toimitetaan energiajätteeksi. Tutkimme ja analysoimme kompostin laatua säännöllisesti sen laadun varmistamiseksi.