Jätevuoren huipulta

Kierrätyksen ennätysvuosi 2013

Envor Groupin käsittelymäärät nousivat uuteen ennätykseen päättyneenä vuonna. Kauttamme kulki yli 100 miljoonaa kiloa erilaisia jäte- ja sivuvirtamateriaaleja. Tästä määrästä oman käsittelymme piiriin ohjautui n. 95 000 tonnia, joiden osalta kierrätysaste nousi yli 99 %:n.

Käsittelemästämme metalli-, lasi ja muovimateriaalista valtaosa jalostetaan suoraan hyödynnettäväksi teollisuuden korkealaatuisina uusioraaka-aineina. Lasia esimerkiksi hyödynnetään Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n Isover lasivillan valmistuksessa. Metallit kiertävät pääosin kotimaassa hyödynnettäväksi Tornion ja Imatran metallisulatoilla ja lisäksi toimitamme raaka-ainetta kotimaisille valimoille.

Biojätteen käsittelyssä saavutimme myös uusia ennätyksiä. Biokaasulaitoksemme käsittelymäärissä oli kasvua n. 5 % ja biokaasun tuotannossa saavutimme 5,5 miljoonan kaasukuution rajan. Energiamäärältään tämä vastaa n. 34 Gwh eli n. 1800 sähkölämmitteisen omakotitalon energiantarvetta tai vastaavasti 3.400.000 litraa dieseliä. Luvut ovat isoja, mutta kun katsotaan niitä valtakunnan tasolla niin valitettavan pieneksi tämä uusiutuvan energian määrä vielä toistaiseksi jää. Onneksi meillä Envorillakin on kuitenkin vielä mahdollisuus kasvattaa tuotantoamme nykyisenkin laitoksemme puitteissa. Uusiutuvan energian tuotanto tulevaisuudessa tuleekin muodostamaan monista hajautetuista ratkaisuista koostuvaksi kokonaisuudeksi, mikä samalla tarjoaa merkittävästi uusia työpaikkoja ympäri Suomen, myös Envorilla.

Kuluneen vuoden aikana saimme valmiiksi myös isot investoinnit niin ravinnekierrätyksen tehostamiseen kuin biokaasun jalostamiseen liikennepolttoaineeksi. Molemmat investoinnit edustavat maailmanlaajuisesti uuden tekniikan käyttöönottoa, mistä haluan antaa tässä samalla kiitokset henkilökunnallemme ja kaikille projekteissa mukana olleille yhteistyökumppaneille. Typen talteenotolla pystymme poistamaan biokaasulaitoksen rejektivesistä yleensä vaikeasti hallittavan ammoniumtypen yli 95 %:n erotusasteella

Tuotettu ammoniumsulfaatti voidaan hyödyntää esim. teollisuudenprosesseissa ja maatalouden lannoitteena. Tämä lisää merkittävästi tuotantomme ekologisuutta, kun nyt saamme fosforin lisäksi myös typen palautettu ravinnekiertoon korvaamaan fossiilisesti tuotettuja ravinteita.

Ilahduttavaa on ollut myös biokaasun tankkausasemamme saavuttama suosio. Biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena on alueellamme uutta ja ottaa aikansa ennen kuin biokaasuautot Suomessa yleistyvät merkittävästi mutta muutos on selkeästi käynnissä. Meillä käy päivittäin uusia asiakkaita tekemässä tankkaussopimuksia ja samalla on ollut ilahduttavaa huomata paljon puhuttu Forssan logistinen asema hyvien kulkuyhteyksien keskellä. Suuri osa tankkaussopimuksen tehneistä käyttää biokaasua työmatkaliikenteessä ja he poikkeavat Envorille tankkaamaan Forssaa sivutessaan.

Uusiutuvaan energiaan ja raaka-ainekiertoon perustuvaa maailmaa rakennetaan pienillä teoilla. Me Envorilla olemme siinä onnellisessa asemassa, että saamme tehdä tätä työksemme. Pienikin yritys pystyy tekemään merkittävää globaalia kehitystyötä, jolle tulevaisuudessa on varmasti myös kysyntää vientimarkkinoilla. Kasvumme myötä pystymme vahvistamaan edelleen osaamistamme ja olemaan mukana erityyppisissä kehittämis- ja tutkimustyössä. Meillä Envorilla on selkeä tavoite jatkuvasti parantaa sekä laajentaa tekemistämme ja tarjota asiakkaillemme sekä kumppaneilla kehittyvää kierrätystä, niin että saavutamme alkaneena vuonna taas uusia ennätyksiä.

Aurinkoista kevättä kaikille!

Sammakkomies 🙂

Mika Laine