Jätevuoren huipulta

Jätehuolto muuttuu: Envor on valmiina

 

Jätteiden käsittely on muuttunut merkittävästi viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Vaikka Envorin toiminnan juuret ulottuvat liki 50 vuoden päähän ja nimenomaan kierrätykseen, on nykyaikaisen jätehuollon kehitys ollut melkoista muutosta 90-luvun alusta lähtien. Merkittävää on ollut muun muassa biojätteen kierrätyksen alkaminen, missä Envorilla on ollut johtava rooli.

Osittain muutokset ovat tapahtuneet lainsäädännön ohjaamana ja EU-sääntöisen ohjeistuksen vaikutuksesta. Tämän hetken voimakkaimmat vaatimukset tulevat entistä enemmän kuluttajilta ja yrityksiltä. Yleinen mielipide ohjaa yritysten vaatimusten kehittymistä ja varsinkin median kiinnostus ympäristöasioihin sekä niiden uutisointiin on todella suurta.

Negatiiviset ympäristöuutiset nousevat välittömästi valtakunnantason ykkösuutisiksi ja ikävän julkisuuden välttäminen on otettava myös ympäristö- ja jätehuollonpalveluiden hankintapäätöksissä.

Luotettavan ja hyvän imagon omaava kumppani on strateginen valinta, mikä viestii toimijoiden vastuullisuudesta. Envor Group tuntee lainsäädännön ja osaa huomioida oman toimintansa kehittämisessä myös tulevaisuuden asettamat vaatimukset. Tämän hyödyn pystymme edelleen tarjoamaan asiakkaillemme ja toimintaamme voikin kuvata perinteisen jätteenkuljettajan sijasta ympäristöhuollon yhteistyökumppanina.

Pitkäkestoiset asiakassuhteet kertovat siitä, että asiakkaamme ovat arvostaneet toimintamalliamme, missä jatkuvana prosessina kehitämme yhdessä esimerkiksi kierrätysastetta.

Viime vuonna vahvistettu uusi jätelaki tulee muokkaamaan jätehuoltoa edelleen voimakkaasti. Tuottajavastuujärjestelmän vastuiden laajentuminen vaikuttaa jatkossa vahvemmin jätevirtojen kulkuun ja hallintaan.

Kaatopaikoille ei vuonna 2016 tule päätymään käytännössä enää esikäsittelemätöntä jätettä. Polttokapasiteetin lisääntyminen sekä muut vaihtoehtoiset käsittelymenetelmät tuovat nykyisten menetelmien rinnalle merkittävää uutta hyödyntämispotentiaalia.

Envor Group pystyy jo nyt tarjoamaan kumppaneilleen kaikki nykyaikaisen jätehuollon vaihtoehdot, mitkä ovat ympäristön kannalta parhaita ja kestäviä ratkaisuja.

Toimintamme laajentuminen pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle mahdollistaa palvelujemme tarjoamisen yhä laajemmin ja tehokkaammin.

Seuraamme ympäristövaatimusten kehittymistä jatkuvana prosessina, jotta asiakkaamme voivat olla varmoja hyvän ympäristöhuollon toteutumisesta ja keskittyä omien toimintojensa kehittämiseen.

Mika Laine
Sammakkomies