Jätevuoren huipulta

Itsenäisyyttä ja kiertotaloutta!

Vietämme Suomen 99-vuotispäivää tätä blogia kirjoittaessani. Kohta 100-vuotiasta Suomea juhliessamme voin ilokseni todeta, että Envorin jo yli 52 vuotta kestänyt historia on myös huomattava, kun sitä peilaa itsenäisyytemme aikaan. Oikeastaan tämä huomio sai minut tarttumaan taas pitkästä aikaa ns. kynään, vaikka koneellahan näitä nykyään kirjoitetaan. No, moni muukin asia on itsenäisyytemme ja yrityksemme historian aikana muuttunut. Perusasiat ovat kuitenkin varmasti säilyneet samoina. Suomen valtion tehtävänä on tarjota kansalaisilleen mahdollisimman hyvät ja turvalliset puitteet elää, kouluttautua, työskennellä tai harjoittaa elinkeinoaan muuttuvassa maailmassa. Envorin tehtävänä on ollut alusta lähtien tarjota asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen hyvät, toimivat ja kestävät kiertotalouden palvelut.

Envorin kulunut vuosi on taas ollut kovasti työntäyteinen. Olemme tehneet merkittäviä investointeja kierrätystuotantoomme Envitech-alueella, minkä lisäksi olemme EcoEnergySF Oy:n kautta toteuttamassa merkittävää uutta investointia Äänekoskelle. Biotuotetehtaan yhteyteen on ensi kevään aikana valmistumassa iso biokaasulaitoksemme, mikä edustaa globaalissa mittakaavassa ensimmäistä laatuaan. Investointi avaa meille tällä sektorilla mittavan mahdollisuuden kasvattaa toimintaamme uudella sektorilla perinteisen jätteiden kierrätyksen ja käsittelyn rinnalla. Tulevana vuonna meillä alkaa uusi investointi Poriin, jonne tullaan myös rakentamaan biokaasulaitos Porin Veden lietteiden käsittelyyn. Näiden uusien biokaasulaitosten myötä tulee myös EG Biogas -tankkausasemat rakentumaan valtateiden 4 ja 8 varteen, tarjoten osaltaan jatkossa lisää tankkausmahdollisuuksia kasvavalle biokaasuautoilijoiden joukolle, tärkeiden pääväylien varrella.

Suomen hallitus julkaisi edellisviikolla mittavat tavoitteensa biotalouden edistämiseen osana ilmasto- ja energiastrategiaa, missä on asetettu mm. konkreettiset tavoitteet kotimaisen biokaasun liikennekäytön lisäämiselle ja autokannan kasvattamiselle. Tavoite olisi tämän suhteen voinut olla vielä hieman haastavampikin, mutta nyt asetettu 50.000 tuhannen biokaasuauton määrä vuoteen 2030 mennessä tuo selkeää konkretiaa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi. Uskon tämän myös herättävän autokaupan markkinoimaan paremmin jo hyvin saatavilla olevia biokaasuautomalleja, jotka hinnaltaan eivät ole yhtään fossiilisia polttoaineita käyttäviä autoja kalliimpia. Kaasuautojen mallistovalikoima on edelleen kasvamassa, kun useat valmistajat ovat tuomassa niitä markkinoille, mikä on erinomainen asia. Envorin Forssan aseman ansiosta, meillä on Lounais-Hämeessä suhteessa asukaslukuun eniten biokaasukäyttöisiä autoja. Tämä on upea asia osana järkivihreää Forssaa.

Ilokseni voin kertoa, että myös kiinteistöhuollon puolella olemme saaneet uuden merkittävän asiakkaan, Tölön Huolto Oy:n eli Forssan Tölön alueen kiinteistöjen siirryttyä asiakkaiksemme 1.7. alkaen. Envor Group Oy toivottaa Tölön asukkaat tervetulleeksi. Haluamme kiittää saamastamme luottamuksesta, kuten myös muitakin kuluvan vuoden aikana meidät kumppanikseen valitsemia asiakkaitamme.

Osaamisemme on tunnistettu myös maailmalla ja saamme kasvavassa määrin yhteydenottoja erityisesti jätteiden kierrätykseen ja biokaasun tuotantoon liittyen. Vientiprojektit ovat pitkän matkan juoksua, missä maali on kaukana, mutta uskon näidenkin osalta saavutettavan tulosta tulevien vuosien aikana. Alkavaan vuoteen lähdemme taas nöyrinä, mutta innokkaina ja tavoitteenamme on kokoajan kehittää edelleen palvelumme tasoa, mihin liittyen otamme erittäin mielellämme vastaan toiveita sekä kehitysehdotuksia, jotka tukevat työtämme.

Jouluun on enää vähän aikaa, joten haluan taas kiittää kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä kuluneesta vuodesta. Erityisen kiitoksen haluan esittää henkilökunnallemme siitä isosta työstä mitä kukin osaltaan on tehnyt, jotta olemme saavuttaneet asettamiamme tavoitteita sekä pystyneet palvelemaan asiakkaitamme luottamuksenne arvoisesti.

Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä Onnellista ja Menestyksellistä Uutta Vuotta 2017 !

Sammakkomies 🙂

Mika Laine