Jätevuoren huipulta

Hyvää ja Kestävää Uutta Vuotta!

Kulunut vuosi on nostanut ihmisten ympäristötietoisuutta ja kiinnostusta siihen liittyvistä asioista huomattavasti. Aiheeseen liittyvät artikkelit ovat suosittuja, mikä näkyy myös lisääntyneenä kirjoitusten ja juttujen määränä eri medioissa. Huoli ympäristöstä sekä ilmaston muutoksesta on globaali ja toimenpiteitä tarvitaan ympäri maailman.

Meillä Envorissa on kuluneen vuoden aikana toteutettu merkittäviä investointeja, joiden avulla osaltamme pystymme tarjoamaan asiakkaillemme sekä yhteistyökumppaneillemme entistä kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä palveluita. Olemme hankkineet lisää biokaasukäyttöisiä kuorma-, paketti- ja henkilöautoja, joiden myötä hiilijalanjälkemme on entistä pienempi. Esimerkiksi kaupunkiliikenteessä, missä hiukkaspäästöt ovat ihmisten terveyden kannalta merkityksellisiä, on kaikki kiinteistöhuoltomme käyttämät pakettiautot biokaasukäyttöisiä eikä niistä tällöin synny tuota dieselin aiheuttamaa haittaa. Huomattavaa on myös paikallisuus. Polttoainetta ei ole tarvinnut porata fossiilisesta lähteestä ja rahdata pitkää matkaa. Biokaasu on tuotettu lähialueen jätteistä paikallisella työllä ja osaamisella – 100% kotimaista lähipolttoainetta! Vuoden 2019 alkupuolella meille on tulossa uusi biokaasukäyttöinen jätepakkari!

Vuonna 2018 olemme investoineet merkittävästi biokaasulaitokseemme ja liikennepolttoaine tuotannon lisäämiseen. Jatkossa tämä tarkoittaa entistä parempaa biokaasun saatavuutta ja toimintavarmuuden lisääntymistä tankkausasemallamme. Positiivinen ongelma, biokaasun menekin selkeä kasvu, on aiheuttanut välillä saatavuusongelmaa asemallamme. Meille on valmistumassa lisäkapasiteettiä biokaasun jalostukseen liikennepolttoaineeksi ja sen myötä tarjontamme paranee entisestään. Biokaasulaitoksella on toteutettu isot investoinnit jätteen vastaanottoon ja sen prosessointiin. Investoinnin ansiosta laitoksen toimintavarmuus on entistä parempi ja tehokkuus jätteenkäsittelyssä nousee, mikä vastaavasti lisää biokaasuntuottoa. Toteutettujen investointien ansiosta voimme jatkossa toimittaa biokaasua myös vaihtolavakonteilla teollisuuden tai paikallisen tuotannon käyttöön, kuten myös uusille tankkausasemille. Suurin biokaasun käyttäjä, Isoverin Forssan eristetehdas, mihin biokaasu siirretään paikallisella putkiverkolla, on jo lisännyt biokaasun käyttöä kuluvana vuonna.

Envorin jätteenkeräys toiminta laajentui loppuvuodesta Somerolle ja meillä on mahdollisuus sen myötä tarjota paikallisia palveluitamme entistä laajemmin. Hieno asia, koska meillä on jo pitkään ollut useita Somerolaisia töissämme! Olemme toteuttaneet investointeja myös yritys- ja rakennusjätteen kierrätykseen. Lajittelemme hyödynnettävän kierrätyskelpoisen jätteen erilleen ja toimitamme ne raaka-aineina uudelleen käytettäväksi teollisuuteen. Heikompilaatuinen jäte hyödynnetään voimalaitosten polttoaineena sähkön ja lämmön tuotannossa. Jätteiden käsittelyssäkin pystymme tarjoamaan 100 % hyötyasteen. Toki kierrätysraaka-aineen parhaan hyödyntämisasteen saavuttamiseksi on järkevintä lajitella jätteet jo kotona tai työpaikalla mahdollisimman hyvin. Tähän liittyen kannattaa meihin Envorilaisiin olla jo ennakkoon yhteydessä, niin voimme yhdessä suunnitella oikeat ratkaisut kierrätyksen toteuttamiseksi.

Alkavan vuoden suurin investointi on Poriin rakennettava biokaasulaitos, jonka osalta YVA-valmistui loppuvuodesta ja rakentaminen päästään aloittamaan, jolloin voimme jatkossa tarjota myös Porissa paikallista polttoainetta.

Me Envorilla haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta kuluneena vuonna. Kuten edellä osittain kuvasin, panostamme jatkuvasti siihen, että pystymme tarjoamaan entistä parempia ja ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja Teille. Haluamme olla se helposti lähestyttävä vastuullinen toimija, kehen voitte luottaa jatkossakin!

Hyvää ja Onnellista Uutta Vuotta, Kestävästi ja Vastuullisesti!

Sammakkomies, Mika Laine