HKScan Finland keskitti jätehuoltopalvelut Envor Group Oy:lle Suomessa

Sopimus Envor Group Oy:n kanssa kattaa jätehuollon kokonaispalvelut HKScanin Suomen yksiköissä.

Sopimuksen keskeisenä tavoitteena oli keskittää HKScan Finlandin jätehuoltopalveluita. Yhteistyössä Envor Group Oy:n kanssa muita keskeisiä tavoitteita on vähentää jätteiden syntyä, kierrättää syntyvä jäte mahdollisimman tehokkaasti sekä kustannusten että ympäristön näkökannalta ja lisätä palvelun läpinäkyvyyttä ja seurattavuutta.

Yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin – toteavat HKScan Oyj:n Category Manager Matti Nissinen sekä Envor Group Oy:n avainasiakaspäällikkö Tommi Pohjola.