Uuden laitoksen käyttöönotto alkanut Metsä Groupin biotuotetehtaan yhteydessä.

EcoEnergy SF Oy:n toteuttaman biokaasulaitoksen käyttöönotto on alkanut Äänekoskella. Biokaasulaitos sijoittuu elokuussa käynnistyvän uuden biotuotetehtaan välittömään läheisyyteen ja sen pääraaka-aineena hyödynnetään biotuotetehtaalla syntyviä puupohjaisia lietteitä, joista tuotetaan biokaasua. Tämän lisäksi laitoksessa tullaan käsittelemään myös Äänekosken Energian jätevedenpuhdistamolla syntyvät yhdyskuntalietteet sekä alueen teollisuuden muita biohajoavia massoja. Laitoksen teknologiatoimituksesta on vastannut Envor Protech Oy, joka on Suomen johtava biokaasulaitostoimittaja ja voitti vuonna 2016 Biotalouden Kasvupolku-sarjan osana valtakunnallista Kasvu Open-kilpailua.

Biokaasua laitos tulee tuottamaan noin 20 GWh/v, joka edelleen jalostetaan ajoneuvojen polttoaineeksi. Ensimmäinen biokaasun tankkausasema tulee valmistumaan Metsä Groupin teollisuusalueelle elokuun aikana ja loppuvuodesta 2017 tullaan avaamaan toinen tankkausasema Valtatie 4:n välittömään läheisyyteen Äänekoskelle, mikä samalla palvelee etelä-pohjoinen-suuntaista liikennettä ja alueen merkittävän suurta työmatkaliikennettä. Biokaasua tullaan hyödyntämään myös biotuotetehtaan kuljetuksissa sekä alueella käytössä olevien työkoneiden polttoaineena.

EcoEnergy SF:n uusi laitos tulee biokaasun lisäksi tuottamaan Biopellettejä, joiden valmistus tulee alkamaan syksyn aikana. Biopelletit vastaavat biopolttoaineena puupellettiä ja niillä voidaan korvata esimerkiksi kivihiiltä voimalaitoksissa tai fossiilisia polttoaineita teollisuudessa. Biopellettien tuotanto perustuu puubiomassan sisältämän ligniinin korkeaan energiasisältöön, mikä prosessissa saatetaan hyödynnettävään muotoon. EcoEnergy SF:n kokonaisinvestointi on merkittävä päänavaus puupohjaisten tähdemateriaalien energiahyödyntämisessä. Ratkaisu on maailmanlaajuisesti ensimmäinen tämän tyyppisten biomassojen käsittelyyn toteutettava biokaasulaitos ja referenssikohteena se avaa merkittävät markkinat Envor Protech Oy:n kehittämän biokaasuosaamisen tarjontaan. Investointi oli ensimmäisiä Suomen hallituksen valitsemista biotalouden kärkihankkeista ja myös valmistuu ensimmäisenä.

EcoEnergy SF Oy lisätiedot ja Äänekosken hankkeen esittely www.ecoenergy-sf.fi

Envor Protech Oy on Suomen johtava biokaasulaitostoimittaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus erityyppisten biokaasulaitosten suunnittelusta, toteutuksesta ja operoinnista sekä kotimaassa että ulkomailla. www.envorprotech.fi

Lisätietoa Äänekosken hankkeesta antavat toimitusjohtaja Tero Mäki 0400 789831 tai hallituksen puheenjohtaja Mika Laine 050 5566786.