Jätevuoren huipulta

CLEANTECH – Suomen voimavara

 

Suomessa on perinteisesti eletty sovussa luonnon kanssa ja sen vaikutus, tietyntyyppinen rinnakkaiselo luontoon taitaa olla meillä geeneissä. Metsä, vesistöt ja maalaismaisema ovat osa meidän sielunmaisemaamme. Suurin osa meistä suuntaa viettämään kesälomaansa ainakin jossain vaiheessa luonnonhelmaan – sinne omaan sielunmaisemaansa. Jo lyhyt kävely luonnossa auttaa tankkaamaan omia akkuja arjen keskellä.

Ehkä yksi syy Suomalaisten menestykseen Cleantech alalla eli ympäristöä säästävissä teknologioissa perustuu juuri näihin meidän juuriin. Siihen yhdistettynä korkea osaaminen niin tekniikassa kuin biokemiassakin antaa meille hyvän mahdollisuuden edelleen rakentaa ja parantaa omaa osaamistamme kestävän kehityksen mukaisissa ratkaisuissa. Olen saanut tilaisuuden olla mukana monessa hyvässä hankkeessa oman toimintamme ja tekemiemme investointien kautta, missä tehdään työtä uusien innovaatioiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Täytyy todeta, että alalla on hyvä pörinä päällä tällä hetkellä.

Valtioneuvosto teki 13.6. periaatepäätöksen, mikä sitouttaa valtion ja kunnat merkittävästi edistämään energia-, ympäristö- ja cleantech ratkaisuja. Tavoitteena on suunnata 350 miljoonaa euroa uusiin teknologisiin hankintoihin. Tämä on erittäin merkittävä tunnustus Cleantech alalle tilanteessa, jossa julkinen sektori joutuu tinkimään kaikesta ja hakemaan uusia säästöjä.

Cleantech ala on työllistäjänä täysin erityyppinen kuin esimerkiksi teknologiateollisuus, missä Suomessa oli merkittävää kotimaista kokoonpanotuotantoa viime vuosikymmenellä. Kierrätykseen ja ympäristöön kohdistuvat investoinnit ovat useimmiten merkittävän pääomavaltaisia ja investoinnit suuria suhteessa pysyviin työpaikkoihin. Hallituksen tekemä päätös on erittäin tärkeä, koska kynnystä tilausten tekemiseen on jollain tavoin madallettava. Cleantechin myynti maailmalle edellyttää, että meille syntyy kotimaahan oikeita, toimivia referenssilaitoksia joita ulkomaiset tilaajat voivat käydä arvioimassa. Toinen vähintään yhtä merkittävä tekijä on tuotekehityksen toteuttaminen. Ilman kotimaassa toimivia teknisiä ratkaisuja on pitkäjänteisen toiminnan ja osaamisen, mihin liittyy myös toimitettavien laitosten ja laitteiden ylläpito, huolto ja tuotekehitys, lähes mahdotonta. Investointien kautta syntyy myös tuotannollisia työpaikkoja, joita meidän kansantalous tällä hetkellä kipeästi kaipaa.

Envorin jo pitkään valmistelemassa biohybridivoimalassa edellä kertomani asiat on huomioitu alusta lähtien. Biohybridivoimalassa yhdistyy maailman huippua edustava biokaasuosaaminen ja etanolituotanto, missä käytetään hyväksi uusimmat cleantech ratkaisut. Yhdistämällä nämä tekijät toisiinsa Envor voi toteuttaa maailman huippua edustavan uusiutuvaa energiaa tuottavan laitoksen, jonka raaka-aineena käytetään pelto- ja jätepohjaista biomassaa. Biohybridi voimala on myös paikallisesti merkittävä työllistäjä, toteutuessaan se tarjoaa suoria työpaikkoja arviolta 100 hengelle ja välillisesti liki kolmikertaisen määrän, kun huomioidaan laitoksen käyttöön ja logistiikkaan liittyvät tehtävät. Vaihtotaseen kannaltakin hanke on merkittävä kun n. 130.000.000 litraa tuontietanolia voidaan korvata kotimaisella tuotannolla. Laitoshanke tukee ja säilyttää osaltaan tuon meille rakkaan maalaismaiseman elinvoimaisuutta luodessaan kotimaista kysyntää. Non-Food viljan kasvatukseen tarvitaan n. 90.000 hehtaarin tuotanto, mikä vaikuttaa äkkiä isolta pinta-alalta, mutta ei todellisuudessa ole jos sitä vertaa ns. kesantopeltojen pinta-alaan mikä on ollut viimevuosina n. 200.000 ha luokkaa.

Laitos edustaa ensimmäisessä vaiheessa ns. 1. sukupolven tekniikkaa, mutta suunnittelussa otetaan alusta lähtien huomioon mahdollisuus yhdistää laitokseen jatkossa 2. sukupolven biopolttoaineiden tuotanto niiden kehityskaaren edetessä kaupalliseen tuotannon mahdollistaviin ratkaisuihin. Envorin hanke antaakin erittäin hyvän pohjan toteuttaa jatkossa rinnakkaisia tuotantoprosesseja alueelle. Tällöin pystytään myös hyödyntämään tuotantoteknikoiden toisilleen tarjoamat synergiat erityisesti lämpö- ja vesitaloudessa. Envorin biohybridivoimala edustaa kaikkia niitä arvoja, jotka tällä hetkellä nousevat pintaan uusia Suomen vahvuuksia arvioidessa – Cleantechiä parhaimmillaan.

Investointi on iso millä vaan mittarilla mitattuna ja varsinkin nykyiseen toimintaamme suhteutettuna. Uskon, että meillä on kuitenkin hyvät edellytykset viedä tämä maaliin asti. Siihen tarvitaan toki paljon työtä ja yhteen hiileen puhaltamista. Tärkeää on paikallinen tuki hankkeelle ja halu saada investointi alueelle. Hakemamme ympäristölupa on valmistelussa ja viranomaisten myötämielinen suhtautuminen hankkeelle on tärkeää. Tärkeintä on kuitenkin tarvittavan pääoman löytyminen eli sijoittajien usko hankkeen onnistumiseen ja menestykseen. Tätä tukee myös valtion päätökset ja usko Cleantech toimialaan.

Toivotan kaikille asiakkaillemme, sidosryhmille ja kumppaneille hyvää ja rentouttavaa kesää. Nautitaan mökkeilystä, puhtaasta luonnosta ja muistetaan ladata noita henkisiä akkuja vaikka siellä laiturin nokalla…

Kesäterveisin

Mika Laine, sammakkomies 🙂

PS. käykää tutustumassa uudistettuihin kotisivuihimme.