Säästölaskuri
Hanki tankkauskortti

Biokaasulaitos

Bioenergian tuottaminen jäteperäisestä raaka-aineesta on kestävän kehityksen mukainen ratkaisu parhaimmillaan

Biokaasulaitoksessa jätteet homogenisoidaan sekä hygienisoidaan, mikä mahdollistaa myös EU:n sivutuoteasetuksen mukaisen 3-luokan eläinperäisen jätteen hyödyntämisen lannoitekäytössä. Tehokkaan esikäsittelyn ansiosta kaupan ja kotitalouksien elintarvikkeet voidaan ottaa käsittelyyn myös pakkauksineen.

Lopputuotteena syntyvä mädäte kuivataan linkoamalla ja toimitetaan maatalouden käyttöön. Bioreaktorissa syntyvä mädäte on lähes hajutonta, joten se soveltuu siltäkin osin normaalia lietelantaa paremmin lannoitekäyttöön.

Biokaasulaitoksesta saatavaa biokaasua hyödynnetään kokonaisuudessaan yrityksen lämmityksessä ja sähköntuotannossa. Lisäksi kaasua johdetaan putkea pitkin Saint Gobain Oy Forssan (Isover) tehtaalle, jossa biokaasulla korvataan suoraan fossiilista butaania, jolloin hyötysuhde on täydet 100%. Biokaasulla tuotettua sähköä syötetään oman käytön lisäksi valtakunnan verkkoon. Biokaasua jalostetaan myös autojen polttoaineeksi.

Laitoksella toimii kolme bioreaktoria, joten laitoksen käsittelykapasiteetti on 84 000 tonnia vuodessa ja biokaasuntuotto noin 6 miljoonaan m³, jonka energiasisältö 39 000 MWh vastaa noin 1 500 omakotitalon energiankulutusta.