Jätevuoren huipulta

Bioenergiaa vaihtotaseen oikaisuun

 

Suomi on biomassavarantojensa puolesta yksi globaaleista jättiläisistä. Suomen biomassavaranto on arvioitu olevan maavertailussa Euroopan johtava ja globaalissa mittakaavassakin olemme sijalla 8. Maamme uusi hallitus on ottanut yhdeksi kärkitavoitteekseen biotalouden kehittämisen. Sen puitteissa tullaan nimeämään lähikuukausien aikana hankkeita, jotka tulevat osaltaan vauhdittamaan toimialan nousua.

Envor Group Oy on ollut edelläkävijänä tekemässä biojätteestä kotimaista uusiutuvaa energiaa jo vuodesta 2009, kun yhtiön biokaasulaitos otettiin käyttöön ja biokaasun hyödyntäminen niin sähkön kuin teollisuuden käytössä aloitettiin. Envor on samalla myös kehittänyt teknologia osaamistaan ottamalla käyttöön mm. membraanipuhdistukseen perustuvan kaasun jalostuksen liikennekäyttöön ja biokaasun tankkausaseman.

Suomen taloudellinen tilanne on tällä hetkellä synkkä, eikä iloisia uutisia uusien työpaikkojen syntymisestä liian usein kuule. Pääministeri Sipilän hallituksella onkin kunnianhimoisena tavoitteena kasvattaa päästöttömän, uusiutuvan energian osuus 2020-luvulla puoleen koko energiantuotannosta. Samalla kivihiilen käytöstä luovutaan kokonaan ja tuontiöljyn käyttö puolitetaan. Asetettu tavoite on kova, mutta samalla loistava linjaus kotimaisen työn ja yrittäjyyden suuntaan. Suomessa palaa öljyä liikenteessä päivittäin yli 10 000 000 € edestä, mikä antaa perspektiiviä asetetun tavoitteen merkityksestä myös vaihtotaseen osalta.

Suomessa biotalous on jo ottanut merkittäviä askelia toteutettujen investointien puitteissa. Suomalainen Neste on maailman johtava jätepohjaisen uusiutuvan biodieselin valmistaja ja UPM on investoinut merkittävään puupohjaisen dieselin valmistukseen. St1 on kehittänyt merkittävää jätepohjaisen etanolin valmistusteknologiaa. Lisäksi meille on noussut jo kiitettävästi kotimaista biokaasuntuotantoa ja siihen liittyvän teknologiaosaamista, mitä Envor Groupilla on ollut ilo olla kehittämässä. Kaikille edellä mainitulle liikennepolttoaineen valmistukseen toteutetulle tuotannolle on yhteistä, että niille on jo avautunut vientimarkkinat eri muodoissaan ja globaali kysyntä näyttäisi edelleen jatkuvan vahvana.

Kiertotalous on biotalouden lisäksi merkittävä mahdollisuus kehittää kotimaista osaamista. Tämä vaatii rohkeita poliittisia linjauksia, jotka luovat pohjan investoida ja ottaa käyttöön uutta teknologiaa mm. muovien kierrätyksessä. Tällä hetkellä olemme nopeasti siirtymässä perinteisistä kaatopaikoista jätteen polttoon. Tehdyt päätökset investoinneista jätteenpolttolaitoksiin lyövät osaltaan korvalle kiertotalouden kehittymistä. Pelkona on polttoon syntymässä olevan ylikapasiteettia, joka estää jätteiden kierrätystä. Ikävä kyllä tilastojen perusteella on jo havaittavissa, että jätteenpolton lisääntymisen myötä näin on jo tapahtunut. Envorin toiminnassa on aina etusijalla löytää erityyppisille jäte-erille hyödyntäminen ja uudelleenkäytön mahdollisuus raaka-aineena.

Kiertotalous ja kotimaiseen uusiutuvaan energiaan perustuva politiikka tulee olemaan vahvuutemme, minkä varassa meillä on mahdollisuus edelleen kehittää tuotantoa ja jalostusta. Biotalous tulee lähivuosina olemaan selkeästi paljon enemmän kuin energiantuotantoa. Kemianteollisuus tulee vääjäämättä muuttumaan entistä vahvemmin biokemian tuotannoksi, mikä kasvattaa edelleen biomassavarantojemme arvoa ja lisää kotimaiseen raaka-aineeseen perustuvaa tuotantoa. Envorin suunnittelema biojalostamo tulee toivottavasti aikanaan olemaan uuden biotalouden malliesimerkki siitä, kuinka lähialueen pelloilta voidaan elintarvikkeiden lisäksi tuottaa monipuolista lisäarvoa koko kansantalouteen nykyistä laajemmin. Kehittämämme ja pilotoimamme teknologian vienti tulee osaltaan luomaan kaivattuja työpaikkoja.

Envorin henkilöstö on sitoutunut näihin tavoitteisiin. Meillä on hieno tiimi ja hyvät verkostot tekemässä työtä kierrätyksen ja biotalouden lisäämiseksi. Haluamme palvella asiakkaitamme hyvin ja löytää ne oikeat ratkaisut erityyppisten jätteiden hyödyntämiseksi. Asiakaskyselymme mukaan olemme tässä jo melko hyvin onnistuneetkin, mutta haluamme koko ajan olla parempia sekä asiakkaidemme ja kumppaneidemme luottamuksen arvoisia.

Tulevaisuus näyttää kestävältä!

Sammakkomies 🙂

Mika Laine