Ympäristövaikutusten arviointiselostus liittyen Porin biokaasulaitoksen rakennushankkeeseen

Porin Vesi on kilpailuttanut Luotsinmäen keskuspuhdistamon puhdistamolietteiden käsittelyn ja hyötykäytön palvelusopimuksen. Kilpailutus koski lietteen käsittelyä 15 vuoden ajan ja se sijoittuu vuosille 2018-2033. Kilpailutuksen perusteella Porin Vesi valitsi uudeksi palvelusopimuskumppaniksi Envor Group Oy:n, joka on suunnittelemassa biokaasulaitosta Poriin. Tähän liittyen löydät YVA-selostuksen sekä melu- ja hajumallinnukset tästä linkistä. Hanketta ja arviointiselostusta esitellään yleisölle tiistaina 29.5. kello 18.00 alkaen Porin yliopistokeskuksessa osoitteessa Pohjoisranta 11 A, Pori.

Lisätietoja: Ville Rintala, 050-3664962, ville.rintala@envor.fi

2018-09-18T10:18:24+00:00