Visio 2017-06-22T14:58:28+00:00

Visio

Envor on asiakkailleen parhaan lisäarvon tuova vastuullinen ympäristöpalveluiden tuottaja. Tulevaisuudessa Envor myös tuottaa biojalostamossa luonnosta peräisin olevilla raaka-aineilla ja parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla kaupallisia tuotteita ja uusiutuvaa energiaa. Toimintamme ensisijaisena tavoitteena on vähentää ympäristökuormitusta oman sekä asiakkaidemme toiminnan johdosta. Toimintaprosessimme ovat tehokkaita ja teemme tulosta.

LIIKEIDEA

Envor kehittää toimintaansa jatkuvana prosessina, jotta pystyy tarjoamaan asiakkailleen parhaan palvelun aina kilpailukykyisesti. Yhtiö toimii vastuullisesti ja kannattavasti.

ARVOT

Arvomme ovat ympäristöystävällisyys, asiakastyytyväisyys, henkilöstön hyvinvointi, vastuullisuus ja kannattavuus.

TOIMINTAPOLITIIKKA

Huomioimme kaikessa toiminnassamme asiakkaan tarpeet ja odotukset, sekä toimimme avoimesti, luotettavasti ja pidämme antamamme lupaukset.

Tuotantomme on sovitettu ympäristöön yhteiskunnan vaatimusten ja sidosryhmiemme odotusten mukaisesti. Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä. Huomioimme toiminnassamme henkilöstöllemme ja sidosryhmillemme aiheuttamamme turvallisuusriskit. Johdon vastuulla on luoda henkilöstölle tarvittavat toimintaedellytykset toimintapolitiikan toteuttamiseksi. Henkilöstön vastuulla on toimintapolitiikan toteuttaminen edellytysten mukaisesti.