Käyttö glyfosaattiruiskutuksen yhteydessä 2017-06-22T14:18:38+00:00

Käyttö glyfosaattiruiskutuksen yhteydessä

MIKSI AMMONIUMSULFAATTI?

Glyfosaatti on aine, jota käytetään rikkakasvien kemialliseen torjuntaan. Se imeytyy lehtien kautta koko kasviin estäen lehtivihreän tuotannon, jolloin kasvi kellastuu ja kuihtuu juuristoaan myöten. Glyfosaattiruiskutuksen yhteydessä voidaan peltoon ruiskuttaa myös ammoniumsulfaattia, jolloin ammoniumsulfaatin sisältämä typpi pääsee varastoitumaan maaperään ja tätä kautta satokasvien käyttöön.

Joillakin kasveilla, kuten jauhosavikalla, on luonnollinen puolustusmekanismi glyfosaattia vastaan. Ne vapauttavat lehtien pinnalle kalsiumia, joka reagoi glyfosaatin kanssa heikentäen sen kykyä imeytyä kasviin. Torjunta-aineen vaikutusta voidaan tehostaa lisäämällä siihen ammoniumsulfaattia, jolloin ammonium kiinnittää itsensä glyfosaattiin estäen muiden aineiden kiinnittymisen, ja glyfosaatti toimii normaalisti.

Myös ns. kova vesi vähentää glyfosaatin tehoa rikkakasvien torjunnassa. Kova vesi sisältää kalsiumin lisäksi mm. magnesiumia ja natriumia, jotka häiritsevät glyfosaatin toimintaa kasvin soluissa. Ammoniumsulfaatti ”pehmentää” vettä parantaen torjunta-aineen imeytymistä kasveihin.